Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Komen tot een effectieve inzet van bedden, middelen en mensen, waardoor patiënten toegang hebben tot de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is de visie van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). Het landelijke systeem biedt real-time inzicht in beddencapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen.

Door de COVID-19-crisis is het nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is om met een landelijk systeem te werken. Door het inzicht in LPZ kunnen ziekenhuizen patiënten (bovenregionaal) spreiden waardoor schaarse capaciteit in de acute zorgketen optimaal wordt benut. Zorgprofessionals worden ontlast en kunnen zich focussen op primaire taken. Daarnaast stimuleert het werken in één systeem de samenwerking tussen ketenpartners.